سیستم قالب دیوار خود بالا رونده

سیستم قالب دیوار خود بالا رونده

سیستم قالب دیوار خود بالا رونده
از سیستم قالب بندی بدون نیاز به جراثقال می توان برای ساخت دیوارهای هسته برشی ساختمانهای بلند با هر ابعاد و پیچیدگی که باشند استفاده نمود. این سیستم دارای نام تجاری انحصاری خود بالارونده می باشد و در آن اتکای قالبهای داخل هسته بصورت کاملا مکانیزه انجام می شود. این سیستم با استفاده از جکهای هیدرولیکی که از یک تابلوی کنترل مرکزی فرمان می گیرند فاصله یک طبقه را در یک مرحله بالا می روند.
تمام قالبها در یک فاصله زمانی که اغلب کمتر از ۳۰ دقیقه طول می انجامد به مرحله بعدی بتن ریزی می رسند و بلافاصله تدارکات برای مرحله بعدی بتن ریزی آغاز می شود. این عملیات در سیستم های قالب بندی متداول که توسط جراثقال بالا کشیده می شود، یک روز یا بیشتر وقت می گیرد. استفاده از سیستم خود بالارونده در ساختمانهای ۱۵ الی ۲۰ طبقه یا بیشتر توجيه اقتصادی دارد.
سازه این سیستم متشکل از تعدادی تیر طولی و عرضی است که تکیه گاه تمام قالبها و سکوها می باشد. این سازه همراه با قالبها و سکوهای روی آن بوسیله جکهای هیدرولیک به سمت بالا رانده می شود تا به تراز بالاتر برسد. معمولا رویه قالبها در این سیستم از ورقهای پلای وود در ابعاد بزرگ می باشد که در نتیجه سطح بتن کاملا پرداخت شده می باشد. برای ایجاد سطح بتن معماری دارای شیار یا نقوش خاص می توان از پوششهای داخلی قالب که این نقشها را ایجاد می کند، استفاده نمود.
سکوی کار تحتانی فضای کار مناسبی را برای کارگران ایجاد میکند و سکوی کار فوقانی، علاوه بر محل کار کارگران، محل دپوی مصالح هم می باشد. هر دوی این سکوها همراه با سیستم قالب بندی حرکت می کنند. در زمان حرکت قالب به سمت بالا باید تمام موانع در این مسیر را حذف کرد.
تمامی جکهای در زیر قالب نصب شده اند و به سادگی قابل دسترسی هستند. هر جک بصورت منفرد عمل می کند و سیستم پمپ و مخزن خودش را دارد که امکان کنترل آن به صورت منفرد را می دهد. در این سیستم خطوط هیدرولیکی و کابلهای برق در مسیر عبور و مرور کارگران قرار ندارد.
قالبهای هر دو طرف دیوار، به سیستم بالابر متصل است و کارگران می توانند به سادگی قالب را از دیواره جدا کنند. عملیات تراز کردن و شاقول نمودن قالبها به کمک پیچهای تنظیمی که بر روی براکتها تعبیه شده است صورت میگیرد. فضای کار کارگران فاقد هرگونه ستون یا مانع دیگری برای عملیات بتن ریزی است. این سیستم سطح بالایی از ایمنی را ایجاد می کند.
سکوی فوقانی که بر روی سیستم خود بالابر قرار دارد را می توان برای انبار نمودن ابزار و مصالح مانند آرماتورها و لوله ها طراحی نمود. همچنین از سکوی فوقانی می توان بعنوان محافظی در برابر باران استفاده نمود. در زمستان نیز امکان محصور نمودن سیستم در زیر این سکو وجود دارد و می توان فضای زیر آنرا با استفاده از بخاری گرم نمود که در نتیجه عملیات قالب بندی در شرایط جوی نامساعد نیز می تواند ادامه یابد.

bala

طراحی قالب برای ستونهای مربع و مستطیلی

طراحی قالب برای ستونهای مربع و مستطیلی

طراحی قالب برای ستونهای مربع و مستطیلی
تصویر ۱۰-۱ آرایش قالب ستون با مقطع مربعی و مستطیلی را نشان می دهد. با مشخص بودن مشخصات رویه قالب و پشت بندهای آن می توان با محدود نمودن تنشهای برشی، خمشی و تغییر شکل فشار مجاز بتن را تعیین نمود و از آنجا سرعت بتن ریزی ایمنی را تعیین نمود. در قالبهای فلزی فشار مجاز بتن را همانطور که در فصل قبل عنوان شد می توان محاسبه کرد. در اینجا توجه به این مطلب حائز اهمیت است که در قالب ستونها به علت استفاده از قالبهای با عرض کمتر نسبت به قالب دیوار، ورق رویه قالب بصورت دال دو طرفه کار می کند و تغییر شکل و تنش خمشی در رویه قالب کاهش می یابد که در نتیجه فشار مجاز بتن بطور قابل ملاحظه ای افزایش می یابد. بعنوان مثال در قالب با عرض ۲۵ سانتیمتر، فشار مجاز بتن تقریبا ۲ برابر قالب با عرض ۵۰ سانتیمتر است که در فصل نهم محاسبه شد.

1 10j
در قالب ستونها فرض می شود، فشار وارده بر رویه قالب با تغییرات خطی نسبت به عمق بتن تازه تغییر میکند که مقدار آن توسط رابطه (۱۰ - ۱) قابل محاسبه است. جدول (۱۰ - ۱) رابطه بین سرعت بتن ریزی قالب ستون و دمای آن را با حداکثر فشار جانبی نشان می دهد.

jadval110

1- فشارهای قید شده در جدول فوق با فرض بتن با وزن مخصوص ۲۴۰۰ کیلوگرم بر متر مکعب و با اسلامپ ۱۰۰ میلیمتر می باشد.
2۔ علاوه بر محدودیت حداکثر فشار به kg / m ۲  ۱۴۶۵۰، در صورت تجاوز مقادیر جدول از مقدار حاصل از رابطه ۱ . ۱۰ مقدار P= wh حاکم است.
3- برای اطلاعات بیشتر می توانید به نشریه ACI۳۴۳ مراجعه کنید.

اجرای قالبهای ستون گرد و یکپارچه

انواع ستون های بتنی

قالبهای فولادی ستون گرد و یکپارچه

یکی از نحوه اجرای ستون بتنی اجرا با قالبهای فولادی ستون گرد و یکپارچه است  این قالبها از اتصال ورق رویه قالب به قطعات فولادی که قبلا نورد شده اند مانند تسمه و نبشی نورد شده ساخته می شوند. چون قالب ستون گرد برای قطر خاصی ساخته می شود، استفاده از این نوع قالبها در مواردی که بتوان از ستونها به اندازه کافی استفاده مجدد نمود تا هزینه اولیه قالب را مستهلک کند، اقتصادی است. قالب فلزی ستونهای گرد دارای سطح فوق العاده صاف و صیقلی و با کمترین درز و شیار می باشد.

قالب ستونهای گرد دارای مرزهای اتصال افقی و عمودی می باشد که امکان باز کردن قالب پس از هر مرحله بتن ریزی را مهیا می سازند. اتصال دو قالب نیم دایره بوسيله گوه صورت می گیرد و اتصال افقی در قالب گرد که بر روی یکدیگر قرار می گیرند بوسیله پیچ و مهره صورت می گیرد.

gerd2

قالب ستونهای گرد معمولا با قطرهای ۳۰ الی ۱۵۰ سانتیمتر و در طولهای ۱۰۰ و ۱۵۰ سانتیمتر ساخته می شوند. همانطور که قبلا عنوان شد این نوع قالبها برای قطرهای مشخصی ساخته می شوند و امکان استفاده از آنها برای قطر های دیگر وجود ندارد. در صورت نیاز می توان بر روی قالب ستونهای گرد، سرستون قارچی نیز تعبیه نمود.

gharchi

قالب ستونهای گرد بصورت یکپارچه نیز ساخته می شوند. این قالبها را پس از آنکه توسط جراثقال از لابلای آرماتورهای ستون به پایین آن انتقال دادند، توسط اتصالات مخصوصی که دارند به شکل مقطع دایره کامل در می آیند. تصویر زیر نحوه استفاده از این قالبها را نشان می دهد.

sotongerd

ستون

اجرای قالب بندی ستون ها با قالب مدولار

از انواع قالب بندی  ستون  میتوان به

قالب بندی ستونها با قالب مدولار اشاره کرد
پانلهای مدولار امکان قالب بندی ستونهای با شکلها و ابعاد مختلف را مهیا می سازند. با استفاده از ترکیبات مختلف قالبهای مدولار، کنجهای بیرونی و نبشی های پانچ شده می توان ستونهای مختلف مستطیلی و مربعی را قالب بندی نمود. معمولا قالب بندی ستونها با استفاده از قالبهای پیش ساخته بسیار دقیقتر از قالب بندی با استفاده از قالبهایی است که در کارگاه ساخته می شوند. تصویر زیر قالب بندی ستون با استفاده از قالب مدولار را نشان می دهد.
در بعضی سیستمهای قالب بندی ستون، چهار عدد قالب مدولار در گوشه ها به یکدیگر لولا می شوند و به اینصورت قالب بندی و باز کردن قالبها تسریع و تسهیل می شود. می توان برای سهولت بتن ریزی در بالای قالب براکت نصب کرد. برای دادن نمای معماری به ستون تمام شده می توان از پوششهای داخلی قالب که بر روی بتن نقش ایجاد می کنند استفاده نمود.
در سیستم متداول قالب بندی ستون با استفاده از قالب مدولار، از چهار عدد قالب به همراه چهار کنج بیرونی یا نبشی پانچ شده استفاده می شود. به منظور قالب بندی ستونهای مربع یا مستطیلی با ابعاد متنوع می توان از ترکیب قالبها استفاده نمود. بعنوان مثال برای قالب بندی ستونی به ابعاد ۲۵ × ۲۵ سانتیمتر می توان از چهار عدد قالب با عرض ۲۰ سانتیمتر به همراه چهار عدد کنج بیرونی 5/ 2 × 5 / 2 سانتیمتر استفاده نمود ( cm۲۵ = ۲/ ۵ × ۲۶+ ۲۰). چنانچه بخواهیم از همین قالبها برای قالب بندی یک ستون ۳۰ ×۳۰ استفاده کنیم کافیست بجای کنجهای 5 / 2 × 5 / 2 از كنجهای ۵  × ۵ استفاده کنیم ( cm ۳۰ = ۲۶۵+ ۲۰). برای قالب بندی یک ستون ۳۵ × ۳۵ می توان از قالبهای با عرض ۲۰ سانتیمتر همراه قالبهای با عرض ۱۰ سانتیمتر همراه با همان کنجهای ۲/ ۵ × ۲ / ۵ استفاده نمود (cm ۳۵ = ۲/ ۵ ۲۸ + ۲۰ + ۱۰ ). به همین ترتیب با آرایشهای مختلف قالبها می توان ستونهای مختلف را قالب بندی نمود.
در ستونهایی که هر وجه آنها با بیش از یک قالب مدولار، قالب بندی می شود (مانند ستون ۳۵ × ۳۵ مثال فوق)، باید با استفاده از لوله های گونیا قالبهای وجوه مجاور ستون را به یکدیگر بست. این لوله ها که توسط گیره به قالب متصل می شوند، باعث می شوند که قالبها در یک امتداد قرار بگیرند و زاویه قائمه گوشه ستونی حفظ شود یا به اصطلاح قالب ستون باد نکند.

لازم به ذکر است که در صورت استفاده از کنج بیرونی در گوشه های تیز ستون یک پخ ۴۵ درجه ایجاد می شود، در حالیکه اگر بجای کنج از نبشی پانچ شده استفاده شود، گوشه های ستون بصورت تیز در می آید که در اینصورت امکان شکستن گوشه های تیز ستون وجود دارد.

soton

شمع زنی زیر قالب برای ساختمانهای چند طبقه

شمع زنی زیر قالب برای ساختمانهای چند طبقه
زمانی که بتن ریزی دال و تیر در ساختمان چند طبقه انجام می شود، بار بتن توسط سیستم قالب بندی و شمعهای آن تحمل می شود و بار این شمعها به سقف طبقه پایین تر منتقل می شود، گاهی اوقات سقف طبقه تحتانی توانایی تحمل بار خود و اضافه بار ناشی از شمعها را ندارد. بنابراین، ضروری است که روش مطمئنی برای تحمل این بار بدون به خطر افتادن طبقه تحتانی انتخاب شود. اگر از شمع یا قاب فلزی، برای تحمل بار سیستم قالب بندی استفاده شود که به طور معمول بر روی سقف طبقه تحتانی قرار گیرد، این سقف باید توسط شمعهایی که در زیر آن قرار می گیرد تقویت شود. |
وقتی یک ساختمان چند طبقه را اجرا می کنیم، باید بدانیم شمعهای چند طبقه متوالی باید در محل خود باقی بمانند یا اینکه در چند طبقه متوالی نیاز به شمع زنی مجدد است. در بسیاری موارد این تصمیم گیری توسط رئیس کارگاه صورت می گیرد و چون برای او امکان استفاده مجدد از قالبها و جکها صرفه اقتصادی به همراه دارد شمعهای طبقات تحتانی را زودتر جمع می کند که در بسیاری از موارد منجر به فروپاشی سقف یک یا چند طبقه می شود.
این سؤال که جک های اصلی باید چه مدتی در محل خود باقی بمانند؟ یا شمع گذاری مجدد به چه میزان مورد نیاز است؟ و شمع گذاری مجدد چه مدت باید در محل باقی بماند، برای هر پروژهای متفاوت است. هر سازهای باید توسط طراح قالب مورد ارزیابی قرار گیرد تا از ایمنی کارگران و مطابقت عملیات با ضوابط آیین نامه اطمینان حاصل شود. این موضوع در نشریه قالب بندی بتن» انستیتوی بتن آمریکا مورد بحث قرار گرفته است. در زیر بعضی عواملی که برای تعیین تعداد طبقاتی که باید برای تحمل بار شمع گذاری شوند آمده است:
١- بارهای طراحی سازهای دال یا اعضای دیگر، شامل بار زنده، بار دیوارهای جداکننده، و سایر بارهایی که مهندس براساس آنها دال را طراحی می کند. همچنین، تمام حالات قرار گیری بار زنده که مهندس در طراحی در نظر میگیرد.
۲- بار مرده بتن و قالب
3 - بارهای زنده زمان اجرا، نظیر وزن کارگران، تجهیزات و دپوی مصالح
۴- مقاومت طراحی بتن (fc)
۵ - مدت تناوب زمانی بین بتن ریزی طبقات متوالی
۶- مقدار مقاومتی که بتن باید به آن برسد تا بتواند بار شمعهای طبقه فوقانی را تحمل کند.
۷- نحوه توزیع بار بر روی دال ها، شمعها، شمعهای مجدد زده شده در زمان بتن ریزی، قالب بندی و برچیدن شمعهای طبقات تحتانی
۸- طول دهانه دال یا اعضای سازهای مابین دو تکیه گاه موقت.
9 - ویژگیهای سیستم قالب بندی؛ که عبارتست از طول دهانه افقی اجزاء قالب بندی، بارهای وارده به تک تک شمعها و غیره.
۱۰ - حداقل مدت مناسب برای شمع برداری
طراح قالب باید تمام بارها شامل بارهای هنگام اجرا، بارهای قالب، بارهای مرده ناشی از دال طبقات متناوبی که شمع زده شده یا شمع گذاری مجدد شده است، را مورد تحلیل قرار دهد. نتیجه این تحلیل باید با بار مجاز دال که درصدی از ظرفیت نهایی طراحی است مقایسه شود و باید نسبت به آن ضریب اطمینان کافی داشته باشد. این مقایسه بین بار وارده و بار مجاز باید در تک تک مراحل ساخت صورت گیرد. همچنین مقاومت دال در برابر برش پانچ در زیر جکی که بیشترین بار را تحمل می کند باید کنترل شود.
برای انجام چنین تحلیلی بر روی شمعها نیاز به محاسبات تکراری و مفصلی می باشد. مؤسسات سازنده سیستمهای قالب بندی، داربست و جک برنامه های کامپیوتری ساخته اند که بر روی کامپیوترهای شخصی قابل اجراست و این تحلیل ها را انجام می دهد.
بنابراین، شمع زنی و شمع زنی مجدد در سازه های چند طبقه شرایط خاصی دارد، خصو در مورد برچیدن قالبها و جکها. این مطالعه شرایط ایمنی برای برچیدن شمعها باید با همکاری مهندس مسئول و طراح سازه بتنی نتیجه گیری شود.

shamzani

صفحه1 از5

اموزش و راهکارها

مهر 17, 1397

سیستم قالب دیوار خود بالا رونده

in آموزش قالب بندی

by سجاد رجبی

سیستم قالب دیوار خود بالا روندهاز سیستم قالب بندی بدون نیاز به جراثقال می توان…
مهر 17, 1397

طراحی قالب برای ستونهای مربع و مستطیلی

in آموزش قالب بندی

by سجاد رجبی

طراحی قالب برای ستونهای مربع و مستطیلیتصویر ۱۰-۱ آرایش قالب ستون با مقطع مربعی و…
مهر 17, 1397

اجرای قالب بندی ستون ها با قالب مدولار

in آموزش قالب بندی

by سجاد رجبی

از انواع قالب بندی  ستون  میتوان به قالب بندی ستونها با قالب مدولار اشاره کردپانلهای…
مهر 17, 1397

اجرای قالبهای ستون گرد و یکپارچه

in آموزش قالب بندی

by سجاد رجبی

انواع ستون های بتنی قالبهای فولادی ستون گرد و یکپارچه یکی از نحوه اجرای ستون…
تیر 31, 1397

رفتار بتن

in رفتار بتن

by سجاد رجبی

  در ابتدا که بتن مخلوط می شود، حالتی مابین مایع و جامد دارد. بهترین…
تیر 31, 1397

فشار جانبی بتن بر روی قالب ستونها

in رفتار بتن

by سجاد رجبی

  همانطور که قبلا عنوان شد، انجمن بتن امریکا توصیه می کند که قالب ستون…
تیر 31, 1397

تاثیرارتفاع بر روی قالب دیوار

in رفتار بتن

by سجاد رجبی

تأثير ارتفاع قالب دیوار بر روی فشار ایجاد شده توسط بتن، در شکل ۳- ۲…
تیر 31, 1397

اثر وزن مخصوص بر روی فشار

in رفتار بتن

by سجاد رجبی

اطلاعاتی که در جداول و تصاویری که تاکنون ارائه شده درباره فشار بتن روی قالب…
تیر 31, 1397

بتن ریزی و متراکم نمودن بتن تازه

in رفتار بتن

by M.Mohamadpoor

بتن می تواند از جام جرثقیل در قالب ریخته شود یا به داخل آن پمپ…
تیر 31, 1397

اقتصاد قالب بندی سازه های بتنی

in اقتصادقالب بندی

by سجاد رجبی

قالب بندی پرهزینه ترین بخش سازه های بتنی است. هزینه قالب بندی نزدیک به هزینه…

آدرس

 کارخانه : شهریار ، صفادشت ، شهرک صنعتی صفادشت ، خ هشتم غربی

 دفتر مرکزی : تهران ، فردوس غرب ، بین خ لاله و سازمان برنامه ، پلاک 495 ، واحد 48 

(021) 44000076

info@sgmedhat.com

09127111154 - 09129326001

شنبه - پنج شنبه: 8:00 - 17:00