روز کارگر

هر ساله در 11 اردیبهشت به مناسبت روز جهانی کارگر در محل کارخانه شرکت سازه گستر مدحت جشن کوچکی در سالن های تولید برگزار می شود . 

امسال هم به رسم هر ساله این جشن با حضور جناب آقای علی مدحت مدیریت مجموعه ، آقای مهندس گوی آبادی مدیریت کارخانه و سایر همکاران و کارگران گرامی برگزار شد .

 

در این روز آقای مهندس مدحت و آقای مهندس گوی آبادی به ایراد سخنرانی پرداختند و در انتها نیز با شیرینی و شربت از همکاران پذیرایی شد .

سپس به کارگران برتر جوایزی اهدا گردید

 

مطمئنا چرخ صنعت این مملکت با بازوی توانایی کارگران عزیز این دیار کهن در حال چرخیدن است .

 

The Disqus commenting system can not load because no shortcode value has been entered into the plugin parameters.

Mobile Menu