حمایت مدحت از تیم کاکتوس صفادشت در برنامه عصر جدید

عصر جدید کاکتوس مدحت

مجموعه مدحت در مسیر مسئولیت اجتماعی خود همواره در تلاش است از جوانان و نوجوانان با استعداد به ویژه در شهرستان صفدشت حمایت نماید در راستای این سیاست مهم ، مدیریت مجموعه مدحت تصمیم به حمایت از تیم با استعداد کاکتوس در مسابقه عصر جدید نمود . این تیم با یک اجرای خیره کننده موفق شد به بخش نظر سنجی مردمی راه یافته و درصورت انتخاب شدن توسط آرای مردمی می توانیم این تیم دوست داشتنی را در فینال ببینیم . 

 

The Disqus commenting system can not load because no shortcode value has been entered into the plugin parameters.

Mobile Menu