مثالهایی از فروپاشی قالب بندی و داربست

مثالهایی از فروپاشی قالب بندی و داربست

مثالهای زیر تعدادی از موارد فروپاشی قالب بندی و داربست آنرا در طی اجرای سازه بتنی تشریح می کند و علت این حوادث را تا آنجا که مشخص شده است ارائه می دهد. در بعضی پروژهها، علل واقعی خرابی دقیق تشخیص داده نشده است.
امید است ارائه چنین اطلاعاتی سبب شود تا در طراحی، ساخت، نصب و برچیدن قالبها و داربست آنها در سازه های بتن دقت بیشتری شود. اطلاعات مربوط به این حوادث از مجله مهندسی عمران کسب شده است.
پل Oceanside در کالیفرنیا
دهانه این پل، ۱۲۷ فوت ( ۳۸ / ۷ متر) و دارای مقطع قوطی بود بتن ریزی و قالب برداری شده بود و فقط یک سری تیرهای فولادی و داربست آنها که قالب بر رویشان قرار می گرفت در حال برداشتن بود. در زمان برداشتن تیرهای فولادی یکسری قطعات دچار لغزش شدند که در نتیجه تیرهای فولادی از محل خود حرکت کردند و منجر به خرابی شدند. افراد زیادی در این حادثه مجروح شدند.
پل San Bruno در کالیفرنیا
این پل بتنی زمانی که بر فراز خط آهن در حال اجرا بود فرو ریخت. این پل به صورت تیرهای پیش ساخته پیش تنیده به طول ۹۵ فوت (۲۹ متر) طراحی شده بود. انتهای این تیرها توسط دو پایه موقت که هر کدام در یک طرف ریل راه آهن قرار داشت نگهداری می شد. تکیه گاه دائمی این تیرها، شاه تیرهای بتنی بود که بعد از نصب تیرهای پیش ساخته بتن ریزی می شد و انتهای تیرها در داخل این شاه تیرها قرار می گرفت. در هنگام نصب تیرهای پیش ساخته، آنها بر روی پهلو غلتیدند و چون برای تحمل وزن خودشان در این شرایط (خمش حول محور ضعیف) طراحی نشده بودند، شکسته شدند و بر روی خط آهن فرو ریختند.
بدلیل استفاده زیادی که از تیرهای پیش ساخته و پیش تنیده در سازه های بتنی می شود، الزامی است که پیمانکار از روش مناسبی برای نصب تیرها استفاده کند تا از غلتیدن تیرها در هنگام نصب جلوگیری شود. تولیدکنندگان عضو اتحادیه راههای کالیفرنیا، روشی پیش بینی کرده اند که از غلتیدن تیر در زمان نصب پیشگیری شود که در قسمتهای بعد در مورد این روش توضیح داده می شود.
پل جاده Larga در کانادا
در طی ساخت این سازه ۸۸ فوتی (۲۶ / ۸ متری) در زمان تراز نمودن، پایه های موقت زیر قالب فرو ریخت. این حادثه تعدادی مجروح به جای گذاشت و تأخیر زیادی در زمان تکمیل پروژه ایجاد کرد.
پل رودخانه Seco
در زمان اجرای این پل، دهانه مرکزی آن به طول ۲۳۰ فوت (۷۰ متر) بر روی داریستهای ساخته شده از لوله فولادی قرار گرفته بودند. تعدادی تیر فولادی بر روی این داربستها قرار گرفته بودند که نقش تکیه گاه قالب سازه بتنی را ایفا می کردند. برای این تیرها از نیمرخهای مستعمل استفاده شده بود که ممکن است شروع فروپاشی پروژه از فروپاشی این تیرها صورت گرفته باشد. پس از فروپاشی پایه های موقت، تعیین علت اصلی فاجعه تقریبا غیرممکن بود. در این حادثه ۶ نفر کشته و تعداد زیادی مجروح شدند.

نیرو های افقی دامپر موتوری حمل بتن

نیرو های افقی دامپر موتوری حمل بتن

دامپرهای موتوری حمل بتن
دو روش متداول بتن ریزی استفاده از جام جراثقال یا پمپ بتن می باشد. با این وجود، در گذشته برای بتن ریزی اکثرا از دامپرهای موتوری بتن استفاده می شد. هرچند استفاده از این دامپرها امروزه متداول نیست. در این بخش شرایطی که از دامپر موتوری استفاده می شود، مورد بررسی قرار میگیرد. وزن یک دامپر پر از بتن در حدود ۱ /
۵ تن می باشد. در بعضی ایالات آمریکا حداکثر سرعت دامپر به ۱۲ مایل بر ساعت (۱۹ / ۳ کیلومتر بر ساعت) محدود شده است. اگر دامپر بطور ناگهانی ترمز کند، نیروی افقی قابل ملاحظه ای بوجود می آید. ممکن است این مؤلفه افقی از مقاومت افقی و قطری سیستم مهاربندی تجاوز کند.
اگر این دامپر در مدت ۳ ثانیه متوقف شود، نیروی افقی حاصل از آن برابر ۲۲۸ کیلوگرم می شود. نیروهای حاصل از سرعتها و زمانهای توقف مختلف در جدول ۷ - ۱ ارائه شده است.
مقادیر ارائه شده در جدول ۷-۱ برای حالتی است که از یک دامپر استفاده می شود. اگر از چند دامپر استفاده می شود که در یک زمان با هم ترمز می کنند باید مقادیر جدول ۷-۱ را در تعداد دامپرها ضرب کرد تا حداکثر بار محتمل بدست آید.
اگر برای بتن ریزی دال از دامپر موتوری استفاده می شود، سیستم قالب بندی و خصوصا سیستم جک های قائم باید بصورت مقاوم در برابر نیروی افقی ساخته شوند. در چنین شرایطی ضروریست که با استفاده از مهاربندی در دو جهت طول مهار نشده شمعها را کاهش داد. علاوه بر این سیستم مهاربندی در دو جهت باید در برابر نیروهای افقی حاصل از کاربرد دامپر مقاومت کنند. همچنین، شمعها باید در انتهای فوقانی بطور مطمئن به تیرها و پشت بندهای قائم متصل شوند. هرچند محاسبه دقیق اثر ضربه دامپر بر سیستم قالب بندی کاری دشوار یا غیر ممکن است مشخص شده است که این اثر می تواند بسیار قابل ملاحظه باشد، خصوصا زمانی که دامپر با سرعت نسبتا زیادی حرکت می کند. این امکان وجود دارد که در اثر وزن و اثر ضربه دامپر بر روی دهانه خاصی، تیرهای قالب از روی شمع ها به سمت بالا بلند شوند، که در نتیجه شمع ها اجازه می یابند که حرکت کنند و از زیر تیرهای قالب خارج شوند، مگر اینکه بطور مطمئنی به تیره متصل شده باشند.

نیرو های افقی دامپر موتوری حمل بتن

عوامل فروپاشی قالب

عوامل فروپاشی قالب

عوامل فروپاشی قالب
تعدادی از عوامل فروپاشی قالب به قرار زیر هستند:
۱ - شمع گذاری ناکافی یا نادرست
۲- مهاربندی ناکافی اعضا
3- عدم کنترل سرعت بتن ریزی
۴- روش نادرست لرزاندن یا متراکم کردن بتن
۵ - اتصالات نادرست یا ناکافی
۶- جزئیات و اتصالات نادرست یا ناکافی مهاربندی
۷- برچیدن زودهنگام قالبها
۸- خطا در نصب شمعها
9- طراحی نادرست یا ناقص سیستم قالب بندی
۱۰ - مقاومت ناکافی مصالح قالب بندی
۱۱ - فروپاشی هایی که به دلیل عدم مطابقت با آیین نامه ها و استانداردها رخ می دهد.
۱۲ - ایجاد تغییرات در تجهیزاتی که از سازنده تهیه شده است.
۱۳ - سهل انگاری کارگران یا سرپرست ها
در بسیاری از موارد فروپاشی قالب بندی ناشی از شمع زنی ناکافی یا نادرست سقف است. چون جک های سقفی مهمترین عامل فروپاشی قالبهاست، باید توجه خاصی در طراحی و کنترل آنها صورت میگیرد.
طراحان و سازندگان قالب موظف هستند که قالب آنها با آیین نامه های محلی و ملی مطابقت داشته باشد. بخش Q از سازمان ایمنی کار و سلامت شغلی ایالات متحدi (OSHA)یک سری مقررات برای ایمنی قالب بندی بتن تهیه کرده است. همچنین کمیته ACI۳۴۷ نیز راهنمای قالب بندی بتن را منتشر کرده است که استانداردهای قالب بندی را دربر می گیرد.
معمولا، پیمانکار ساختمان در مورد سیستم قالب بندی باید جوابگو باشد. هرچند آیین نامه ها و استانداردها اطمینان از ایمنی اجرا را افزایش می دهند، وظیفه تمام دست اندرکاران پروژه است که ایمنی را در کارهایشان رعایت کنند. این دست اندرکاران عبارتند از: طراحان قالب، مهندسان / آرشیتکتها، کارگران، سرپرست ها و ناظران.

عوامل فروپاشی قالب

فشار وارده بر روی جک  و عرشه

فشار وارده بر روی جک و عرشه

- بارهایی که بر روی جک های قائم وارد می شود
بارهای وارده به شمعها عبارتست از بار مرده و بار زنده به علاوه اثر ضربه. بار مرده شامل وزن بتن و بقیه مصالح ساختمانی است که در زمان استقرار شمعها، بر روی دال بتنی انبار می شود. بار زنده در برگیرنده وزن کارگران و تجهیزات ساختمانی است که بر روی سطح قالب یا بر روی بتن ریخته شده حرکت می کنند. هرچند مقدار این بارها را می توان بصورت منطقی برآورد نمود، به نظر می رسد اثر ضربه ناشی از حرکت تجهیزات یا سقوط بتن ممکن است در بعضی موارد دست کم گرفته شود. این مطلب خصوصا به تخلیه بتن از جام جراثقال، پمپ بتن یا دامپر موتوری مربوط است.
- نیروهای حاصل از سقوط بتن بر روی عرشه
قالبهایی که بتن بر روی آنها ریخته می شود، برای مقاومت در برابر وزن بتن به علاوه سربار طراحی می شوند که سربار اکثرا اشاره به بار زنده کارگران، دامپر و مصالحی که قبل از رسیدن بتن به مقاومت کافی بر روی دال بتنی دپو می شود، دارد. وقتی بتن توسط جام جراثقال ریخته می شود یا از تراک میکسر پمپ می شود، باید فشار یا نیروی اضافه و ناشی از برخورد تاکهای بتن به قالب در نظر گرفته شود.

فشار وارده بر روی جک  و عرشه

سیستم قالب دیوار خود بالا رونده

سیستم قالب دیوار خود بالا رونده

سیستم قالب دیوار خود بالا رونده
از سیستم قالب بندی بدون نیاز به جراثقال می توان برای ساخت دیوارهای هسته برشی ساختمانهای بلند با هر ابعاد و پیچیدگی که باشند استفاده نمود. این سیستم دارای نام تجاری انحصاری خود بالارونده می باشد و در آن اتکای قالبهای داخل هسته بصورت کاملا مکانیزه انجام می شود. این سیستم با استفاده از جکهای هیدرولیکی که از یک تابلوی کنترل مرکزی فرمان می گیرند فاصله یک طبقه را در یک مرحله بالا می روند.
تمام قالبها در یک فاصله زمانی که اغلب کمتر از ۳۰ دقیقه طول می انجامد به مرحله بعدی بتن ریزی می رسند و بلافاصله تدارکات برای مرحله بعدی بتن ریزی آغاز می شود. این عملیات در سیستم های قالب بندی متداول که توسط جراثقال بالا کشیده می شود، یک روز یا بیشتر وقت می گیرد. استفاده از سیستم خود بالارونده در ساختمانهای ۱۵ الی ۲۰ طبقه یا بیشتر توجيه اقتصادی دارد.
سازه این سیستم متشکل از تعدادی تیر طولی و عرضی است که تکیه گاه تمام قالبها و سکوها می باشد. این سازه همراه با قالبها و سکوهای روی آن بوسیله جکهای هیدرولیک به سمت بالا رانده می شود تا به تراز بالاتر برسد. معمولا رویه قالبها در این سیستم از ورقهای پلای وود در ابعاد بزرگ می باشد که در نتیجه سطح بتن کاملا پرداخت شده می باشد. برای ایجاد سطح بتن معماری دارای شیار یا نقوش خاص می توان از پوششهای داخلی قالب که این نقشها را ایجاد می کند، استفاده نمود.
سکوی کار تحتانی فضای کار مناسبی را برای کارگران ایجاد میکند و سکوی کار فوقانی، علاوه بر محل کار کارگران، محل دپوی مصالح هم می باشد. هر دوی این سکوها همراه با سیستم قالب بندی حرکت می کنند. در زمان حرکت قالب به سمت بالا باید تمام موانع در این مسیر را حذف کرد.
تمامی جکهای در زیر قالب نصب شده اند و به سادگی قابل دسترسی هستند. هر جک بصورت منفرد عمل می کند و سیستم پمپ و مخزن خودش را دارد که امکان کنترل آن به صورت منفرد را می دهد. در این سیستم خطوط هیدرولیکی و کابلهای برق در مسیر عبور و مرور کارگران قرار ندارد.
قالبهای هر دو طرف دیوار، به سیستم بالابر متصل است و کارگران می توانند به سادگی قالب را از دیواره جدا کنند. عملیات تراز کردن و شاقول نمودن قالبها به کمک پیچهای تنظیمی که بر روی براکتها تعبیه شده است صورت میگیرد. فضای کار کارگران فاقد هرگونه ستون یا مانع دیگری برای عملیات بتن ریزی است. این سیستم سطح بالایی از ایمنی را ایجاد می کند.
سکوی فوقانی که بر روی سیستم خود بالابر قرار دارد را می توان برای انبار نمودن ابزار و مصالح مانند آرماتورها و لوله ها طراحی نمود. همچنین از سکوی فوقانی می توان بعنوان محافظی در برابر باران استفاده نمود. در زمستان نیز امکان محصور نمودن سیستم در زیر این سکو وجود دارد و می توان فضای زیر آنرا با استفاده از بخاری گرم نمود که در نتیجه عملیات قالب بندی در شرایط جوی نامساعد نیز می تواند ادامه یابد.

bala

صفحه1 از5

اموزش و راهکارها

مهر 17, 1397

مثالهایی از فروپاشی قالب بندی و داربست

in آموزش قالب بندی

by سجاد رجبی

مثالهای زیر تعدادی از موارد فروپاشی قالب بندی و داربست آنرا در طی اجرای سازه…
مهر 17, 1397

نیرو های افقی دامپر موتوری حمل بتن

in آموزش قالب بندی

by سجاد رجبی

دامپرهای موتوری حمل بتندو روش متداول بتن ریزی استفاده از جام جراثقال یا پمپ بتن…
تیر 31, 1397

بتن ریزی و متراکم نمودن بتن تازه

in رفتار بتن

by M.Mohamadpoor

بتن می تواند از جام جرثقیل در قالب ریخته شود یا به داخل آن پمپ…
تیر 31, 1397

اثر وزن مخصوص بر روی فشار

in رفتار بتن

by سجاد رجبی

اطلاعاتی که در جداول و تصاویری که تاکنون ارائه شده درباره فشار بتن روی قالب…
تیر 31, 1397

فشار جانبی بتن بر روی قالب ستونها

in رفتار بتن

by سجاد رجبی

  همانطور که قبلا عنوان شد، انجمن بتن امریکا توصیه می کند که قالب ستون…
تیر 31, 1397

اقتصاد قالب بندی و اقتصاد کل پروژه

in اقتصادقالب بندی

by M.Mohamadpoor

  در بعضی پروژه ها نیاز به صیقلی و پرداخت بودن سطح بتن می باشد.…
تیر 31, 1397

اجرای ساختمان و اقتصاد

in اقتصادقالب بندی

by M.Mohamadpoor

اجرای ساختمان و اقتصاد برنامه ریزی دقیق عمليات قالب بندی و روش اجرای ساختمان می…
تیر 31, 1397

اقتصاد ساخت، نصب و برچیدن قالب

in اقتصادقالب بندی

by M.Mohamadpoor

هزینه قالب از سه بخش تشکیل شده است: مصالح، نیروی کار و تجهیزات مورد نیاز…
تیر 31, 1397

اقتصاد قالب بندی و ابعاد تیرها

in اقتصادقالب بندی

by M.Mohamadpoor

  صرفه جویی در هزینه را می توان با انتخاب تیرهای هم عرض و سازگار…
تیر 31, 1397

اقتصاد قالب بندی و ابعاد ستونهای بتنی

in اقتصادقالب بندی

by M.Mohamadpoor

  مهندسین و معماران گاهی اوقات در ساختمانهای چندین طبقه اقدام به کاهش ابعاد ستونها…

آدرس

 کارخانه : شهریار ، صفادشت ، شهرک صنعتی صفادشت ، خ هشتم غربی

 دفتر مرکزی : تهران ، فردوس غرب ، بین خ لاله و سازمان برنامه ، پلاک 495 ، واحد 48 

(021) 44000076

info@sgmedhat.com

09127111154 - 09129326001

شنبه - پنج شنبه: 8:00 - 17:00