کاتاوگ جامع

CatalogDownload

دانلود کاتالوگ جامع شرکت سازه گستر مدحت

قالب بندی سر ستون

ایـن روش قالـب بنـدی عمومـا بـرای بتـن ریــزی سرســتون انــواع پــل هــا مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد . قالــب هــای سرسـتون بسـته بـه نیـاز پـروژه بـه صـورت دو قوسـی ، سـه قوسـی ، گلدانـی ، نیلوفـری و ... طراحــی و تولیــد مــی شــوند .

 پروژه های مرتبط

The Disqus commenting system can not load because no shortcode value has been entered into the plugin parameters.

Partner

آدرس

 کارخانه : تهران ، ملارد  ، صفادشت ، شهرک صنعتی صفادشت ، خ هشتم غربی ، پلاک 138

 دفتر مرکزی : تهران ، فردوس غرب ، بین خ لاله و سازمان برنامه ، پلاک 495 ، واحد 48 

(021) 44000076

info@sgmedhat.com

09127111154 - 09129326001 

شنبه - پنج شنبه: 8:00 - 20:00